BESCHERMINGSBEWIND

Door geestelijke en/of lichamelijke beperkingen blijken mensen soms niet (meer) in staat te zijn om hun financiële belangen zelf naar behoren waar te nemen. Hierdoor kunnen ernstige financiële problemen ontstaan. Om iemand tegen zichzelf of de buitenwereld te beschermen kan beschermingsbewind een uitkomst bieden.
LEES MEER

CURATELE

Curatele is een maatregel voor meerderjarigen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. De betrokkene krijgt dan ondercuratelestelling. Iemand die onder curatele is gesteld, wordt een curandus genoemd. Curatele is de meest vergaande maatregel.
LEES MEER

MENTORSCHAP

Mentorschap is een beschermingsmaatregel die wordt opgelegd aan meerderjarige personen die als gevolg van een geestelijke of lichamelijke belemmering tijdelijk of voor een langere periode niet meer in staat zijn of bemoeilijkt worden om hun belangen van niet- financiële aard te behartigen.
LEES MEER

BUDGETBEHEER

Budgetbeheer is een minder vergaande vorm van inkomens beheer dan beschermingsbewind en is dan ook niet voor iedereen weggelegd. Budgetbeheer vindt plaats op vrijwillige basis. Hier komt de kantonrechter dus niet aan te pas.
LEES MEER

Specialist in wettelijke vertegenwoordiging

ZUIDWESTER IS EEN GECERTIFICEERDE ORGANISATIE

CONTACT

020- 423 52 06
ma-vrij 11:00 – 13:00 

Adres

Postbus 3963, 1001 AT Amsterdam

Email

info@zuidwester.nu